Materiały na stronach 100-lecia Jubileuszu Szpitala Chirurgicznego w Częstochowie pochodzą ze zbiorów:

 

Juliusz Sętowski - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskie
Beata Zawadowicz - Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Mieczysław Wyględowski - Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Grażyna Stramska-Świerczyńska - Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy
Halina Piskorska - Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Portal Moja Częstochowa - http://www.foto.czestochowaonline.pl

 

Wykorzystane publikacje:

Publikacje Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego:
Jubileusz 75-lecia Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie, Częstochowa 1988 rok, Komitet Redakcyjny: dr Lesław Rudziński, dr n. med. Zenon Rudzki, dr n. med. Wanda Terlecka, dr Mieczysław Wyględowski, Zdjęcia współczesne: Bolesław Wiśniewski;
Beata Zawadowicz red., Szkoły Lwowska i Wileńska - ich wpływ na rozwój medycyny polskiej, Częstochowa 2012;
Beata Zawadowicz red., Dr Władysław Biegański, Częstochowianin Stulecia - patron współczesnych lekarzy, Częstochowa 2009;
Mieczysław Wyględowski, Kalendarium Ochrony Zdrowia Częstochowy, Częstochowa 2008;
Mieczysław Wyględowski, Almanach lekarzy Częstochowy, Częstochowa 2011;
Mieczysław Wyględowski, Chirurgia i chirurdzy Częstochowy, Wrocław 1997;


Zdjęcia ze zbiorów: Mieczysław Wyględowski, Beata Zawadowicz, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskie, Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie;
Zdjęcia ze zbiorów i autorstwa: Jerzy Zawadowicz;


wszystkie materiały i zdjęcia są publikowane za zgodą ich właścicieli.

sponsorzy