Dr Tadeusz Maliński, Marvin White Profesor Medycyny Molekularnej na Uniwersytecie w Ohio ( USA) jest Wielkopolaninem. Urodził się w Śremie, gdzie ukończył  liceum ogólnokształcące. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Chemii. Cztery lata po uzyskaniu doktoratu wyjechał do USA. Od 1979 roku pracował kolejno na uniwersytetach Michigan, Houston, Oakland.
Jest jednym z twórców nanomedycyny uważanej obecnie za medycynę XXI wieku. Jako pierwszy w świecie zastosował systemy nanosensorów (o wymiarach miliardowej części metra) do diagnostyki medycznej na poziomie pojedynczych komórek. Badanie te pozwoliły na wykrycie i pomiar tlenku azotu, witalnej części, regulującej układ sercowo- naczyniowy i pracę mózgu.
Jego pionierskie badania doprowadziły do wykrycia molekularnych procesów prowadzących do arteriosklerozy, cukrzycy, nadciśnienia, zawału serca, udaru mózgu i ostatnio choroby Parkinsona, Alzheimera, a także procesów starzenia. Opracował metody pozwalające na dwukrotne wydłużenie czasu przechowywania serca i płuc do przeszczepów. Jego prace pozwoliły ograniczyć skutki niedotlenienia występujące podczas operacji tętniaków, bypasów a także w zawale serca i udarze mózgu. Odkrycie mechanizmów regulujących pracę serca, na liście American Heart Associacton, znalazło się wśród dziesięciu najbardziej znaczących w ostatniej dekadzie.
Profesor Tadeusz Maliński jest autorem 400 publikacji, w tym 270 artykułów naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach. Cytowano je w literaturze  medycznej kilka tysięcy razy.
Nasz wybitny rodak za swoje osiągnięcia został dwukrotnie nominowany do  Nagrody Nobla, raz w dziedzinie medycyny, raz chemii (nominacja w chemii dotyczyła odkrycia biologicznych przewodników prądu).
W roku ubiegłym otrzymał GEMI Award  przyznawaną przez Harvard Medical International i Karolińska Instytute za najbardziej znaczące i innowacyjne odkrycie w medycynie. Jego odkrycie dotyczyło metody leczniczej, redukującej o połowę czas gojenia ran pooperacyjnych i oparzeń. W bieżącym roku Profesor został nominowany do nagrody Prezydenta Stanów Zjednoczonych - Medal in Science.
Tadeusz Maliński jest honorowym profesorem kilkunastu uniwersytetów europejskich i amerykańskich. Jest także doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku. Współpracuje z akademiami medycznymi w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. W Jego laboratoriach pracowało już ponad  30 profesorów i doktorantów z Polski. Za wkład do polskiej nauki otrzymał od Prezydenta Rzeczpospolitej w 2000 roku Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi.
Ludwik Pasteur powiedział, że choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada. Pan Profesor Tadeusz Maliński, wielki chemik i biochemik, jest żarliwym patriotą. W wywiadach prasowych i telewizyjnych zawsze z dumą podkreśla swoje polskie pochodzenie. Świadomie pełni rolę naszego ambasadora w świecie.

sponsorzy