Program Obchodów 100-lecia.

Jubileusz 100-lecia Szpitala Chirurgicznego

im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie, na Zawodziu

obecnie Miejskiego Szpitala Zespolonego, 7-8 czerwca 2013 r.

 

Program

 

Ratusz Częstochowski na Placu Biegańskiego

Muzeum Częstochowskie

Wystawa - „100 – lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie” 

otwarcie wystawy w przeddzień konferencji, 6 czerwca 2013 r. godz. 18:00

 

Wiosenne plenum wyjazdowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

6 czerwca 2013 r. godz 16:00, Sala Reprezentacyjna

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

IX Konferencja Naukowa Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

wideokonferencja

7-8 czerwca 2013 r. Miejsce konferencji: Filharmonia Częstochowska

Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

 

Inauguracja

Sesja Naukowa Historyczna

„100 lat Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie”

Filharmonia Częstochowska ul. Wilsona 16, od godz. 9:30 do 14:00

 

 

Pierwszy dzień – 7 czerwca 2013 r.

 

9:30-9:45

  Rozpoczęcie Jubileuszu

 

Beata Zawadowicz

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

 

Wojciech Konieczny

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego

 

Halina Synakiewicz

Przewodnicząca OIPiP w Częstochowie


9:45-10:10

Wystąpienia zaproszonych Gości

Marszałka Sejmiku Śląskiego

Prezydenta Miasta Częstochowy

Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej

Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

 Sesja Naukowa Historyczna
Moderatorzy: Dariusz Kopczyński, Janusz Skalski, Wanda Terlecka, Jerzy Woy-Wojciechowski, Mieczysław Wyględowski, Beata Zawadowicz


10:10-10:30

100 lat Rydygiera

dr Dariusz Kopczyński

Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa


10:30-10:50

Dorobek Naukowy Pracowników Szpitala im. L. Rydygiera

perspektywy rozwoju

dr Wojciech Konieczny

Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa


10:50-11:10

Tacy oni byli

Mieczysław Wyględowski

Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie

 


11:10-11:25

Przerwa


11:25-11:40

Wkład pielęgniarek w rozwój Szpitala im. Rydygiera w Częstochowie

mgr Joanna Dziedzic, mgr Halina Synakiewicz

Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa


11:40-12:10

Ukryte oblicza chirurgii

prof. Tadeusz Tołłoczko

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Polska Akademia Umiejętności


12:10-12:30

Czy chirurgia ogólna z czasów Rydydiera ma jeszcze miejsce?

prof. Piotr Paluszkiewicz

Uniwersytet Medyczny w   Lublinie

 


12:30-12:45

Tytus Chałubiński - jego wpływ na środowisko lekarskie

prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

Polskie Towarzystwo Lekarskie, Warszawa


12:45-13:05

Opowieść o Tadeuszu Boy-Żeleńskim - lekarzu

prof. Janusz Skalski

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Dyskusja i pytania

 

Zakończenie konferencji historycznej

Beata Zawadowicz

 


Przerwa

 

 


18:00-18:35

Filharmonia Częstochowska

Wykład Inauguracyjny Sesji Naukowej Jubileuszu

Medycyna XXI wieku – inżynieria serca

prof. Tadeusz Maliński

OHIO University, USA

 


18:35-19:05

Wręczenie odznaczeń

 


19:05-19:15

Przerwa

 


19:15-21:00

Filharmonia Częstochowska

Koncert "Świat operetki hiszpańskiej"

 


21:00

Bankiet

podczas bankietu anegdoty "Ukryte oblicza chirurgów"

prof. Tadeusz Tołłoczko

oraz wspomnienia pracowników Szpitala

 

 

 

 

 

 

Drugi dzień – 8 czerwca 2013 r.

Sesja Naukowa

„Medycyna XXI wieku - postępy w kardiologii, onkologii i chirurgii”

wideokonferencja

Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ul. AK 19
Konferencja przygotowane przy współpracy

z Katedrą Zdrowia Publicznego Politechniki Częstochowskiej

 


10:00-10:20

Rozpoczęcie Konferencji

 

Beata Zawadowicz

 Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

 

Wojciech Konieczny

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego

 

Moderatorzy: Beata Zawadowicz, Aleksander Sieroń,

Krzysztof Składowski


10:20-10:45

Postępy w onkologii

prof. Krzysztof Składowski

Centrum Onkologii Gliwice


10:45-11:20

Celowane podawanie leków w neurologii i neuroonkologii

spojrzenie w przyszłość

prof. Krzysztof Bankiewicz

University of California, San Francisco, USA


11:20-11:40

Diagnostyka fotodynamiczna jako wsparcie terapii onkologicznej

prof. Aleksander Sieroń

Śląski Uniwersytet Medyczny


11:40-12:00

Nowe metody diagnostyczne w raku trzustki

prof. Janusz Strzelczyk

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 


12:00-12:20

Postępy w kardiochirurgii

prof. Andrzej Bochenek

Śląski Uniwersytet Medyczny


12:20-12:35

Przerwa


12:35-13:10

Zaawansowane technologie i kardiologia inwazyjna dziś,

w roku 2020 i w przyszłości

prof. Julio Palmaz

University of Texas Health, and Science Center at San Antonio, USA

 


13:10-13:50

Stenty bioabsorbowalne

rewolucja w endowaskularnym leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

prof. Dariusz Dudek

transmisja z pracowni hemodynamiki

II Oddzialu Klinicznego Kardiologii

oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

implantacja stentu bioabsorbowalnego u pacjenta

z ostrym zespołem wieńcowym

dr n. med. Michał Chyrchel


13:50-14:10

Postępy w leczeniu chorób naczyń obwodowych

prof. Stefan Kiesz

San Antonio, USA

 
14:10-14:30

Ciemna strona księżyca - późne powikłania elektroterapii

prof. Andrzej Kutarski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

14:30-14:50

Czy procesy krzepnięcia krwi mogą wpływać

na decyzje terapeutyczne w chirurgii

prof. Piotr Paluszkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


14:50-15:10

Skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych

w 5-letniej ogólnopolskiej obserwacji pacjentow lekarzy POZ

dr n. med. Jacek Jóźwiak

Katedra Zdrowia Publicznego Politechniki Częstochowskiej

 

 

Zakończenie Konferencji

Beata Zawadowicz


17:00-18:30

Zwiedzanie Jasnej Góry  

 


18:30-19:30

Msza Św.

poświęcona Jubileuszowi 100-lecia Szpitala im. L. Rydygiera

w intencji chorych i pracowników Szpitala

Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze

 

 

 

 

Wystawa towarzysząca obchodom Jubileuszu

"100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie",

Muzeum Częstochowskie

otwarcie wystawy 06 czerwca 2013 r., godz. 18:00

 

 

Wystawa prac pracowników slużby zdrowia z rożnych dziedzin twórczości

pisarzy, poetów, malarzy, fotografików

Muzeum Częstochowskie

otwarcie wystawy 06 czerwca 2013 r., godz. 18:00

 

sponsorzy