Komitet Organizacyjny

 

Przewodnicząca:

 

Beata Zawadowicz
Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

 

Wiceprzewodniczący:

 

Wojciech Konieczny
Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

 

Dariusz Kopczyński
Dyrektor d/s Lecznictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

 

Mariusz Malicki
Prezes Okrędowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

 

oraz

 

Przemysław Chłądzyński
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Ryszard Chłądzyński
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Agata Bawor
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Teresa Bilska-Tobolewska
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Joanna Halkiewicz
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Janusz Jadczyk
Dyrektor Muzeum Częstochowskiego


Leszek Janicki
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Iwona Kiełtyka
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Jan Kosiński
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Ireneusz Kozera
Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej


Dariusz Nowicki
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie


Marek Pietruszewski
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Halina Piskorska
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Witold Radzioch
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie


Paweł Rakus
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie


Juliusz Sętowski
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskie


Grażyna Stramska-Świerczyńska
Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy


Sławomir Strzelczyk
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie


Halina Synakiewicz
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie


Zdzisław Wolski
Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Mieczysław Wyględowski
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie

sponsorzy