Skład Komitetu Honorowego obchodów

Jubileuszu 100-lecia Szpitala im. L. Rydygiera

 
Andrzej Szewiński
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

 

Marek Balt

 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Halina Rozpondek

 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Grzegorz Sztolcman
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Mariusz Kleszczewski
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

 

 Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy


Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej


Grażyna Rogala-Pawełczyk
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Wanda Terlecka
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich


Jerzy Woy-Wojciechowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego


Maria Nowicka-Skowron
Rektor Politechniki Częstochowskiej

sponsorzy