Biogramy lekarzy

Kohn (Kon) Edward (Ajzyk)


ur. 27.06.1848r. w Wieluniu. Studiował w Szkole Głównej Warszawskiej (w roku 1869 przekształconej w Rosyjski Uniwersytet Warszawski).Dyplom lekarza medycyny otrzymał 26.06.1873r. Praktykował początkowo w Nasielsku. W 1886r. osiedlił się w Częstochowie. Był czynnym działaczem społecznym. Przezdługie lata pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów. Był jednym z inicjatorów budowy Szpitala Żydowskiego, a następnie jego pracownikiem. Brał czynny udział w pracach Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Pracował jako lekarz fabryczny w przędzalni „Peltzer & Fils”. Był autorem kilkunastu prac omawiających warunki pomocy lekarskiej w fabrykach. W latach 1903-1913 zasiadał w Radzie Miasta. Pełnił funkcję ławnika Magistratu. Został mianowany honorowym członkiem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Żona: Augusta z d. Prentka. Dzieci: Wacław, Maurycy i Stefan – lekarze. Zmarł 11.04.1927r., pochowany na cmentarzu żydowskim w Częstochowie.

 

Kon-Szajnowa Maria


W okresie międzywojennym była zatrudniona w Szpitalu Dobroczynności dla Żydów (na Zawodziu) w Częstochowie.

KONAR (Kohn, Kon, od 1923 Konar) Wacław Maurycy

 

(1882–1948), lekarz, internista, kierownik laboratorium analitycznego, działacz społeczny. Ur. 7 VI 1882 w Nasielsku, pow. pułtuski. Ukończył Gimnazjum Męski w Częst. W 1907 ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Dorpacie (Tartu). W 1908 otworzył w Częst. laboratorium analityczno-bakteriologiczne z ramienia Tow. Higienicznego. Od 1908 był członkiem oddziału częst. Warszawskiego Tow. Higienicznego, a od 1909 Tow. Lekarskiego Częst. (TLC); w 1910–11 i 1913–14 bibliotekarz. W 1909–14 prelegent w czasie posiedzeń TLC. W 1911 uczestniczył w Łodzi w Zjeździe Lekarzy Prowincjonalnych Królestwa Polskiego. W 1908–18 z ramienia Tow. Higienicznego i Tow. Szerzenia Wiedzy prowadził na terenie miasta akcję odczytową, popularyzującą wiedzę z zakresu higieny i medycyny. Od 1909 wiceprezes Tow. Szerzenia Wiedzy, członek zarządu Tow. Pomocy Ubogim i Chorym Żydom „Linas Hacedek”. W 1914–18 członek grupy lekarzy częst. bezpłatnie leczących najbiedniejszych mieszkańców. Od 1913 ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Tow. Dobroczynności dla Żydów. Od 1915 zarządzał szpitalem  zakaźnym. Członek komisji szpitalnej Rady Miejskiej Częst. W okresie międzywojennym prowadził praktykę prywatną oraz był ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala Miejskiego (przy ul. Waszyngtona 48, od 1936 Szpital Powszechny Miejski Oddział „B”). Od 1926 ordynator Szpitala Chorób Wewnętrznych. W okresie okupacji, przetrzymywany w getcie częst. Uciekł w 1941 i ukrywał się w Radości k. Warszawy, a od 1944 w Otwocku. Od 1945 mieszkał w Łodzi. Zm. 8 X 1948 w Łodzi, tam pochowany.

Makulec Grażyna


laryngolog ur. 1950r. Studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po dobyciu stażu podyplomowego podjęła pracę w oddziale laryngologii szpitala chirurgicznego im L. Rydygiera w Częstochowie. Specjalizację I i II stopnia w zakresie otolaryngologii uzyskała pod kierunkiem S. Szaflika. W wyniku postępowania konkursowego objęła stanowisko ordynatora oddziału laryngologii Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera w Częstochowie. Po zamknięciu oddziału laryngologicznego pracuje w lecznictwie otwartym. Prowadzi prywatny gabinet.

Miarzyński Jerzy


choroby wewnętrzne, chirurg, urolog ur. 23.03.1922r. w Częstochowie. Syn Jerzego i Franciszki. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W 1944r. w czasie okupacji studiował w filii częstochowskiej Wydziału Lekarskiego Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 03.03.1950r. W latach 1950-1957 pracował w Wojskowym Szpitalu w Bydgoszczy, 1957-1959 w Szpitalu Powiatowym w Gubinie na stanowisku dyrektora. Powrócił do Częstochowy. Pracował w oddziale urologicznym Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera. W 1969r. został powołany na stanowisku ordynatora oddziału urologicznego. Specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1952r. Specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej uzyskał w 1955r. Specjalizację w zakresie urologii uzyskał w 1965r.Zmarł i został pochowany na cmentarzu w Częstochowie.

sponsorzy