Biogramy lekarzy

Winter Stanisław, Edward


dr wszechnauk lekarskich chirurg ur. 11.08.1902r. w Stanisławowie. Syn urzędnika kolejowego. W latach 1921-1926 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom lekarza wszechnauk lekarskich otrzymał 13.03.1926r. W latach 1926-1927 był asystentem w Zakładzie Anatomii i Histologii Patologicznej macierzystej Uczelni. Specjalizację w zakresie chirurgii uzyskał pod kierunkiem A. Jurasza. Specjalizował się równocześnie w diagnostyce i terapii Rentgenowskiej. Był kierownikiem pracowni Rentgenowskiej Kliniki Chirurgicznej w Poznaniu. W 1938r. w drodze konkursowej został powołany na stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi. W 1939r. zmobilizowany do wojska. Służył w Kompanii Sanitarnej 14-tej Dywizji Piechoty Armii Poznań. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Tu dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w kilku obozach jenieckich. Był ordynatorem oddziału chirurgicznego szpitala jenieckiego w Sand Bostel pod Bremą. W 1945r. powołany na stanowisko komendanta i ordynatora szpitala dla byłych jeńców wojennych w Bomlitz pod Falingbostel, w brytyjskiej strefie okupacyjnej. W 1946r. powrócił do kraju. Pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi. W 1947r. wygrał konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie. Sekretarz Towarzystwa Chirurgów i Ortopedów Polski Zachodniej. Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (1952-1956, 1968-1973). Zabiegał o utworzenie na terenie Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego ośrodka rehabilitacji pourazowej. Był wykładowcą w Państwowej Szkole Pielęgniarskiej i w Państwowej Wyższej Szkole Felczerskiej. W 1970r. został uhonorowany tytułem Członka Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 1949-1967 ordynator oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera w Częstochowie. W latach 70-tych XX wieku był członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Miejskiej Rady Narodowej. Jego wielką pasją była muzyka. Był jednym z twórców Towarzystwa Przyjaciół Muzyki oraz członkiem komitetu budowy filharmonii w Częstochowie. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Tysiąclecia oraz Złotą Odznaką zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego. Zmarł 14.08.1973r., pochowany na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

Wyględowski Mieczysław


chirurg, senator RP ur. 16.09.1933r. w Juliopolu, woj. warszawskie. Syn Józefa i Cecylii. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie. W latach 1951-57 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza medycyny otrzymał 01.10.1957r. Po odbyciu rocznego stażu w szpitalach częstochowskich przez dwa lata pracował w Miejskiej Poradni Okulistycznej. Podjął pracę w oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera w Częstochowie. Specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej pod kierunkiem W. Karczewskiego uzyskał w 1961r., II stopnia pod kierunkiem S. Wintera w 1965r. W latach 1960-1962 odbył dwuletnią służbę wojskową w stopniu kapitana na stanowisku lekarza pułku w Kielcach. W 1969r. został powołany na stanowisko naczelnego dyrektora Szpitala, a 1970r. w wyniku postępowania konkursowego został ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera. Przeprowadził rozbudowę szpitala ze 100 do 300 łóżek i jego modernizację. Był inicjatorem i założycielem pododdziałów: mikrochirurgii i chirurgii ręki, chorób piersi, pododdziału proktologicznego. Był kierownikiem specjalizacji I i II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej 46 lekarzy. W latach 1968-1974 był radnym Miejskiej Rady Narodowej, przewodniczącym Komisji Zdrowia. W latach 1991-1997 senator RP II i III kadencji – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II kadencji, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej III kadencji. W latach 1997-2001 był radnym Sejmiku Śląskiego I kadencji. W latach 1991-1993 prezes Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie. Inicjator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie w 1991r. Współorganizator wielu konferencji medycznych na terenie Częstochowy. Autor i współautor książek: Jubileusz 75-lecia Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera w Częstochowie (1988), Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX i XX wieku (1995r.), Chirurgia i chirurdzy Częstochowy(1997r.), I Światowy Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie (2000r.), Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku (2000r.), Dermatologia i dermatolodzy Częstochowy (2004r.), Okulistyka i okuliści Częstochowy (2004r.), Anestezjologia i anestezjolodzy Częstochowy (2006r.), Almanach Lekarzy Częstochowy (2010r.), Stomatologia i stomatolodzy Częstochowy (2010r.), Kalendarium ważnych wydarzeń ochrony zdrowia w Częstochowie (2010r.), O zawodzie lekarza (2010), redaktor: Pamiętników lekarzy częstochowskich (2000r.) oraz autor: kilkudziesięciu publikacji w zakresie chirurgii i historii medycyny. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa częstochowskiego” (dwukrotnie), Złotą Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznaka Zasłużonemu Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką Towarzystwa do Walki z Kalectwem, Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, Nagrodą specjalną indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Odznaką Bene Meritus, Medalem Gloria Medicinae, Złotym, Srebrnym oraz Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa. Córki – Ewa Mariola – lekarz dermatolog, Dorota – okulistka

Łodziński Andrzej


dr n. med. urolog ur. 25.12.1937r. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 01.12.1968r. zatrudniony w ZOZ nr 1 – Szpital Chirurgiczny im. L. Rydygiera w Częstochowie. Uzyskał specjalizację w zakresie urologii. Pracował na stanowisku ordynatora oddziału urologicznego i zastępcy dyrektora d/s. lecznictwa. Od roku 1992 dyrektor szpitala.

sponsorzy