Biogramy lekarzy

KONAR (Kohn, Kon, od 1923 Konar) Wacław Maurycy

 

(1882–1948), lekarz, internista, kierownik laboratorium analitycznego, działacz społeczny. Ur. 7 VI 1882 w Nasielsku, pow. pułtuski. Ukończył Gimnazjum Męski w Częst. W 1907 ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Dorpacie (Tartu). W 1908 otworzył w Częst. laboratorium analityczno-bakteriologiczne z ramienia Tow. Higienicznego. Od 1908 był członkiem oddziału częst. Warszawskiego Tow. Higienicznego, a od 1909 Tow. Lekarskiego Częst. (TLC); w 1910–11 i 1913–14 bibliotekarz. W 1909–14 prelegent w czasie posiedzeń TLC. W 1911 uczestniczył w Łodzi w Zjeździe Lekarzy Prowincjonalnych Królestwa Polskiego. W 1908–18 z ramienia Tow. Higienicznego i Tow. Szerzenia Wiedzy prowadził na terenie miasta akcję odczytową, popularyzującą wiedzę z zakresu higieny i medycyny. Od 1909 wiceprezes Tow. Szerzenia Wiedzy, członek zarządu Tow. Pomocy Ubogim i Chorym Żydom „Linas Hacedek”. W 1914–18 członek grupy lekarzy częst. bezpłatnie leczących najbiedniejszych mieszkańców. Od 1913 ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Tow. Dobroczynności dla Żydów. Od 1915 zarządzał szpitalem  zakaźnym. Członek komisji szpitalnej Rady Miejskiej Częst. W okresie międzywojennym prowadził praktykę prywatną oraz był ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala Miejskiego (przy ul. Waszyngtona 48, od 1936 Szpital Powszechny Miejski Oddział „B”). Od 1926 ordynator Szpitala Chorób Wewnętrznych. W okresie okupacji, przetrzymywany w getcie częst. Uciekł w 1941 i ukrywał się w Radości k. Warszawy, a od 1944 w Otwocku. Od 1945 mieszkał w Łodzi. Zm. 8 X 1948 w Łodzi, tam pochowany.

sponsorzy