Biogramy lekarzy

Kohn (Kon) Edward (Ajzyk)


ur. 27.06.1848r. w Wieluniu. Studiował w Szkole Głównej Warszawskiej (w roku 1869 przekształconej w Rosyjski Uniwersytet Warszawski).Dyplom lekarza medycyny otrzymał 26.06.1873r. Praktykował początkowo w Nasielsku. W 1886r. osiedlił się w Częstochowie. Był czynnym działaczem społecznym. Przezdługie lata pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów. Był jednym z inicjatorów budowy Szpitala Żydowskiego, a następnie jego pracownikiem. Brał czynny udział w pracach Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Pracował jako lekarz fabryczny w przędzalni „Peltzer & Fils”. Był autorem kilkunastu prac omawiających warunki pomocy lekarskiej w fabrykach. W latach 1903-1913 zasiadał w Radzie Miasta. Pełnił funkcję ławnika Magistratu. Został mianowany honorowym członkiem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Żona: Augusta z d. Prentka. Dzieci: Wacław, Maurycy i Stefan – lekarze. Zmarł 11.04.1927r., pochowany na cmentarzu żydowskim w Częstochowie.

 

sponsorzy